top of page

Дооборудване от AMMANN: когато е време да модернизирате вашия завод за асфалт

Днес едно от главните предизвикателства за производителите на асфалт е да бъдат в крак с постоянно променящите се индустриални изисквания и стандарти, които стават все по-строги.


Непрекъснато се актуализират и въвеждат нови регулации за емисиите на шум и прах, за възможностите за вземане на проби, за производството на разпенен асфалт и за подаването на добавки в сместа. Разбира се, новият асфалтов завод спазва всички тези стандарти и съответства на най-новите иновации. Но за много производители купуването на нов завод е една инвестиция, която не се вписва в текущия бюджет или планове за развитие.Решението тук е дооборудването (retrofit), което е по-икономичният и ефективен подход за тези, които се стремят да отговарят на днешните професионални стандарти, и същевременно искат да вдъхнат нов живот на своите вече съществуващи заводи. Благодарение на доказания и изпитан процес на модернизиране на AMMANN,


дооборудването е по-достъпно от всякога и се равнява на малка част от цената на един нов завод.

Производителите на асфалт инвестират в дооборудване от AMMANN най-вече от икономична гледна точка, но това е само част от предимствата. Модернизацията на един по-стар завод също подобрява безопасността на работния екип и намалява нуждата от поддръжка; рециклирането се максимизира, а цялостната производителност на завода се подобрява.


Иновативните решения не принадлежат единствено на най-новите модели асфалтови заводи – те са достъпни за всички смесителни инсталации, даже тези, различни от марката AMMANN. Това са ключовите елементи за един по-екологичен, по-ефективен „подмладен“ асфалтов завод:СТУДЕНИ ДОЗАТОРИ

Системата за студено дозиране на AMMANN подава точни пропорции на суровините към завода. Тя гарантира постоянна доставка на фракции, очистени от отпадъци и свежда до минимум прекъсванията на производството.
СУШИЛНИ БАРАБАНИ

Сушилните барабани играят важна роля във финансовите и екологичните показатели на завода. Оптимален топлопренос, ниските топлинни загуби и стабилните температури на процеса са най-важните им функции.


АКЦЕНТИ:

 • Широка гама от размери за инсталации с капацитет от 80 до 400 тона на час за задоволяване на различни нужди

 • Оптимизирани топлопреносни степени и изолация на сушилнята за максимална ефективност и икономия на гориво

 • Адаптивен вътрешен дизайн за използване на разнообразни инертни материали и горива

Системата RAH50 позволява обработка на до 40 % RAP в сушилнята за необработени инертни материали. Тази технология предотвратява проблеми свързани със стареене на битума, емисии и залепване.ГОРЕЛКА

Високо иновативната технология позволява изключително ефективно изгаряне на широка гама от видове горива, сред които и горивата на бъдещето. Ниските емисии и високите стандарти за безопасност са основни принципи зад развитието на горелката.


Изборът на гориво се определя от местната наличност, ценова рентабилност и екологични съображения. Делът на възобновяемите горива продължава да расте.

ЕЛЕВАТОРИ

AMMANN изгражда кофични елеватори за всички твърди продукти (горещи инертни материали, пълнител, RAP), които трябва да се транспортират, съгласно характеристиките им и в съответствие с капацитета на инсталацията.


АКЦЕНТИ:

 • Различни транспортни и задвижващи капацитети

 • Различни дебелини на вала, адаптирани към нуждите на клиента

 • Различни вериги и транспортни ленти

 • Шумоизолация на вала и горната станция топлоизолация за по-малки загуби на топлина


РЪКАВЕН ФИЛТЪР

Проектиран е да осигурява максимум ефективност и минимални загуби на налягане и топлина. Благодарение на своето иновативно филтриране от 99,9%, съответствието дори и с най-строгите емисионни стандарти е гарантирано.


 • СИСТЕМА НА ПЪЛНИТЕЛЯ (Филер)

Пълнителят (филер) играе съществена роля в производствения процес на асфалта. Той представлява между 60%-70% от повърхноста, която трябва да бъде покрита с битум. Системите за филер AMMANN са проектирани така, че основно да се влага горещият пълнител. Предварително загретият пълнител прави процеса на покриване с битум по-лесен и по-последователен.


Специалистите от AMMANN разбират важността на тази процедура, затова са разработили сложна система, която гарантира успешния резултат.
БИТУМНО СТОПАНСТВО

Битумните резервоари с електрически подгрев са лесни за инсталиране и икономични по отношение на доставката, експлоатацията и поддръжката. При резервоарите AMMANN E-Bit отпада нуждата от периодично изпитване под налягане на термомаслена система и измерване на емисии.

Ето и предимствата на електрическия подгрев:

 • Добър коефициент на ефективност във всички диапазони

 • По-ниски експлоатационни разходи

 • Равномерно нагряване

 • Постига всички необходимитемператури на съхранение


ТОПЛИ БУНКЕРИ

Широката гама от размери и конфигурации, включително по заявка двуредови силози, гарантира оптималната аранжировка за всеки завод.СИТО

Ситото работи при висок капацитет и в най-трудните условия на околната среда. Резултатът е качество на пресяване без аналог на пазара. AMMANN предлага три комплекта на дооборудване:

 • Комплект 1: Подмяна на вибриращия вал с дебалансирани мотори

 • Комплект 2: Подмяна на вала заедно с пресяващото тяло

 • Комплект 3: Цялостна подмяна на ситотоМИКСЕР

Качественият двувалов миксер AMMANN използва оптимално движение на смесване с постоянно регулиране на интензитета и посоката на силата – фактори, които са от съществено значение за създаването на хомогенност на сместа.
БУНКЕРИ ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ

Силозът за товарене е от съществено значение за рентабилното и ефективно производство на асфалт. Силозът съхранява смесен материал, което позволява непрекъснат производствен процес без скъпи и отнемащи време стартирания и спирания на завода. Камионите могат да се товарят бързо и без прекъсване, предотвратявайки дългите опашки за чакане. Оптималният контрол на запасите и системата за претегляне улесняват производството и ефективното планиране на транспортирането. AMMANN предлага пълна гама на товарни силози, които могат да бъдат адаптирани към размерите и изискванията на клиента.ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ЗА РЕЦИКЛАЖ

Рециклирането на асфалта днес е абсолютна необходимост. Персонализираните решения от AMMANN гарантират изключително високо качество на продукцията при използване на рециклиран асфалт (RAP).


АКЦЕНТИ:

 • Значително намаляване на производствените разходи поради по-ниски разходи за битум, минерали и транспорт

 • Подкрепено или насърчавано от законодателството (специфично за държавата)

 • По-малко въздействие върху природните ресурси (съвкупна икономия на нефт и суровини)

 • По-малка нужда от скъпи складови съоръжения

 • Намаляване на CO2НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН АСФАЛТПонижаването на производствените температури създава нови възможности за асфалта като строителен материал. Консумация на енергия на тон асфалт и емисиите на строителната площадка намаляват значително при използване на смеси с ниска температура.


Докато конвенционалният асфалт се произвежда при около 170 ºC, нискотемпературните процеси позволяват производствени температури от около 100º C. AMMANN предлага различни технологии за това производство. В зависимост от приложението, пeнoбитум, восъци и други добавки, специален битум или алтернативни цикли на смесване могат да бъдат подходящи.ГЕНЕРАТОР ЗА ПЕНО-БИТУМ (AMMANN FOAM®)

В сътрудничество с клиенти и лаборатории, AMMANN разработи процеса AMMANN Foam®, който представлява разпенване на битума с вода без химически добавки, и може да се инсталира към съществуващи инсталации с минимални усилия.СИСТЕМА ЗА ДОБАВКИ

Огромно е разнообразието от добавки, използвани днес за специални, горещи, топли или студени смеси, които подобряват производителността, външния вид и екологичния отпечатък на асфалтовите смеси. Заводите на AMMANN се предлагат с широка гама от допълнителни системи и AMMANN предлага, както стандартизирани, така и персонализирани решения за работа с всякакъв тип добавки – в течна, гранулирана или прахообразна форма.НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА

AMMANN предлага четири нива на потискане на шума, като е възможно да се стигнат минимални нива на шум от 25 dB. Ammapax® помага на вашата инсталация да поддържа максимална производителност при намалено ниво на шум. Системата за потискане на звука намалява нивата на шума с 10 до 20 децибела – което е достатъчно, за да се определи дали заводът може да работи в определени градски зони.AS1 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ


Мощната и ориентирана към бъдещето концепция as1 Control System комбинира доказан софтуер на AMMANN със специално подбран индустриален хардуер. Компютърната среда as1 е проектирана и тествана за използване в трудни условия. Нейните мрежови възможности също са оптимизирани. Клиентите печелят от възможностите за гъвкава конфигурация на работната станция, работата в мрежа и администриране.

Вижте най-актуалната информация относно Дооборудвания и Модернизация от AMMANN тук: https://www.ammann.com/en/services/plant-services/retrofit-services


Искате да модернизирате своя асфалтовия завод? Свържете се с нас за консултация.


45 views

Comments


bottom of page