top of page

Пробиваме "Синята Димна Бариера": Новото революционно решение на Ammann 🌬️
"Синият дим" отдавна е проблем за производствените заводи за асфалт. Интензивната топлина, необходима за процеса на производство, винаги води до излизане на дим при товарене. При необходимостта от високите температури, малко може да се направи, за да се предотврати отделянето на този дим.


Днес обаче новите регулации изискват да предприемем стъпки за намаляване на тези изпарения. Това е предизвикателство за индустрията и Ammann уверено се изправя пред него.

Представяме ви Ammann Blue Smoke Treatment (BST): революционно решение, което улавя изпаренията, които преди са се отделяли по време на товаренето. С BST уловените изпарения преминават през грижлив процес на филтрация, който отделя маслените частици и насочва останалия газов поток за изгаряне в горелката на сушилния барабан.


"Това е значително развитие в контекста на устойчивостта", каза Марцио Ферини, Продуктов и Маркетингов Мениджър в Ammann. "Синият дим отдавна е предизвикателство за нашата индустрия, и Ammann най-накрая откри решението."

BST предлага икономичен подход, като отстранява необходимостта от сложни и скъпи методи за задържане. Освен това, неговата система за филтрация е изключително ефективна и евтинa за експлоатация.


От начало до край системата BST е екосъобразна. Тя ефективно премахва разсейването на емисии, което задоволява персонала на завода, включително оператори, водачи на камиони и други работници в близост до мястото за товарене. Местните жители в близост до завода са също доволни от отстраняването на вредните изпарения.


"BST е победа за собствениците на заводи по всички точки", заяви Матиас Халтър, директор на продажбите на Ammann за Европа, Близкия изток и Африка. "Това е дългоочакваното решение, което индустрията търсеше."Текст: Ammann©

45 views

Comments


bottom of page