top of page

Ще бъде открит нов завод за асфалт Ammann UniBаtch 180 - проект на Аматех

Аматех ООД, официалният търговси представител и оторизиран сервиз на заводите за асфалт Амманн за България, изгради нов завод за асфалт Ammann UniBаtch 180 за нуждите на строителството на АМ "Хемус". От началото на годината екипите на фирмата, реализираха няколко проекта, свързани с преместване на съществуващи съоръжения. Аматех ООД осигурява демонтаж, логистика и транспорт, помощ при узаконяване на нови площадки, монтаж и въвеждане в експлоатация на асфалтови заводи Амманн. Благодарение на дългогодишния си опит, компанията гарантира качество и разумни срокове за проектите си.


Наред с обслужването на съществуващите заводи, сега предстои въвеждането в експлоатация на нов завод за асфалт Ammann UniBаtch 180 в участъка на пътен възел Ловеч на автомагистрала "Хемус", на временна площадка. Съоръжението е собственост на "Aвтомагистрали Хемус" АД и предназначението му е да произвежда асфалт за нуждите на този участък, след което е планирано да бъде преместено на територията на кариера Скравена, на постоянна площадка. Там инсталацията ще бъде оборудвана с още един модул от окомплектовката й - линия за студено рециклиране на фрезован асфалт.
47 views

Comments


bottom of page