top of page

Аматех предлага на българския пазар още една серия заводи за асфалт от групата AMMANN

Разговор с инж. Ивайло Петракиев, управител на Аматех
Инж. Петракиев, компанията Ammann, която Аматех представлява в България, тази година отбелязва 150-тата си годишнина. Какво е за Вас сътрудничеството с компания с толкова дългогодишна история и световно признание?

Амманн е компания с традиции повече от век дейност. Тя е един добър пример как с постоянство, съхраняване и предаване на опита между поколенията се стига до световния връх в една нелека сфера, каквато е машиностроителната индустрия. Aмманн е перфектният партньор за дългосрочно сътрудничество. Със своите пет основни завода в Европа и Азия за производство на инсталации за асфалт, марката Амманн се е настанила трайно на лидерската позиция в този сегмент. Аммманн е едно утвърдено име и собствениците и потребителите на съоръжения с тази марка могат с право да се гордеят.


Какво бихте споделили за развитието си до момента?

Началото беше точно преди 20 години - през 1999 г. Тогава, като ръководител на екипа по избор и изграждане на асфалтова база за нуждите на пътен обект Лот-5, Карлово – ГБС Ниско строителство, се реализира първата доставка на Амманн завод в България. Това беше SIM-AMMANN, модел СВ160L, с управление SIMthesis/Unix, произведен във Верона, Италия. По това време в България все още нямаше завод, в който целият процес в инсталацията да се управлява само с една компютърна станция. Пред нас се разкри прецизно управляван производствен процес, надеждност и постоянно контролирано качество на произвежданата асфалтова смес. Да си пионер в нещо, да се запознаеш и ползваш водеща технология е винаги вълнуващо. Още по време на монтажа на съоръжението колеги от пътния бранш идваха и се интересуваха от новопристигналото Амманн оборудване. Заводът доказа своите качества и мисля, че това беше една от причина в следващите 12 години да се внесат в България 44 нови инсталации за асфалт от марката Амманн.


След приключването на обекта в Карлово се заех изключително с бизнеса на заводите за асфалт и компоненти за тях, което впрочем е и моята инженерна и проектантска специалност. Смея да твърдя, че воденият от мен екип през годините се е доказал като водещ специализиран сервиз по инсталациите за производство на асфалт в България. Освен това си завоювахме признание от нашите партньори от Амманн и от 2004 г. ни възлагат проекти извън България, като до момента имаме монтирани и пуснати в действие над 46 завода в 16 държави. Последните три проекта от миналата година бяха: SB280 t/h в Пром.зона Домодедово – Москва, UN240 t/h в Киев и QB180 t/h във Ванадзор, Армения.


Смея да твърдя, че воденият от мен екип през годините се е доказал като водещ специализиран сервиз по инсталациите за производство на асфалт в България.

Кои са актуалните проекти от дейността Ви?

В момента работим по три проекта: монтаж на завод UN100 т/ч. в гр. Плевен; изработваме проектантска документация за нова площадка на асфалтова база в гр. Бяла; подготвяме се за монтаж на дооборудване към завод JB160 т/ч. в гр. Добрич – линия за студено рециклиране на асфалт и рампа за пено-битум, с което заводът ще може да произвежда топъл асфалт 120 – 140оС, което е новост в асфалтопроизводството в България. Неслучайно празнуването на юбилея на Амманн е с мотото: „150 години иновации“.


В търговската си дейност скоро ще предложим на бъдещите си клиенти нова серия заводи за асфалт Apollo Value Tec от Амманн груп. Тези заводи се базират на доказана европейска технология, но са с по-ниска цена. Това постижение е следствие на едно добро бизнес решение от страна на Амманн. Производството на металната конструкция и сглобяването е изнесено в Индия, където цената на метала е значително по-ниска, както и на труда, а всички основни агрегати и управлението по завода са произведени в европейските поделения на Амманн. Конфигурацията на заводите Apollo Value Tec могат да бъдат персонализирани с разширени опции, които да помагат на клиента да намери най-подходящото за своите нужди. Така че, вече имаме алтернативна цена при безалтернативно качество.


Какви са бъдещите Ви планове и приоритети?

Както и през изминалите години нашият екип продължава да предлага машините с марката АММАНН, дооборудване с иновативни решения и с приложение във всички марки заводи. Също така употребявани машини и всичко това с пускане до ключ с осигурена поддръжка от нашия сервиз. Освен това продължаваме да предлагаме нашите заводи чрез съфинансиране от евро програма „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия“ – прием на документи до 21.05.19 г. и веднага след това отваря програмата „Стимулиране внедряването на иновации в предприятията“. Ние предлагаме професионални консултации, практични и иновативни решения, с които да помогнем на клиентите си и не губим време с антиреклама за конкурентните марки. В търговското представяне на нашите продукти се придържаме към политиката на почтеност във взаимоотношенията. За съжаление аналогично на времето, в което живеем, и в нашия бизнес се появиха практики на фалшиви новини и дезинформация. Тук ни идва на помощ 20 годишният ни опит и утвърденият ни имидж пред нашите клиенти, с които продължаваме успешното сътрудничество.

71 views

Comments


bottom of page