top of page

Дозатори за добавки в асфалтовите смеси от Аматех

От съвременните пътища се очаква да отговарят на нуждите на тежкия и интензивен трафик на хора, стоки и товари, да са безопасни и да имат значителен експлоатационен ресурс. Всичко това налага материалите за тяхното строителство, в частност асфалтите, да се превърнат от проста смес от битум и каменни фракции във високотехнологичен продукт. Изискванията към асфалтовите настилки днес, налагат използването на различни добавки – течни, прахообразни или гранулирани. Те се влагат дозирани с висока точност в процеса на производство на асфалтовата смес с цел подобряване на редица характеристики и експлоатационни качества - по-добро сцепление, здравина, понижаване на шума и други.


Amateh Ltd. AMMANN agent in Bulgaria

Българската компания Аматех ООД разработва и произвежда дозатори за различни добавки. Устройствата успешно се интегрират с всички модели на заводите за асфалт Амманн, а управлението се осъществява от компютъра на завода и оригиналния швейцарски софтуер AS1. Аматех ООД, като официален представител на заводите за асфалт Амманн, предлага на своите клиенти и оригинални дозиращи устройства, но обикновено изборът на българските дозатори е обоснован от по-ниската им цена.

21 views

Comments


bottom of page