top of page

ABA 100-340 UNIBATCH

Advanced

Общ преглед

Универсалността прави ABA 100-340 UniBatch един от най-популярните заводи на Ammann. Инсталацията е сред най-икономичните алтернативи и е лесна за експлоатация и поддръжка. Освен това е известна със своята надеждност.

ABA 100-340 UniBatch предлага повече гъвкавост от други инсталации. Лесно се доокомлектова и включва инженерна помощ от Ammann на място, за да се гарантира, че потенциалът й е напълно реализиран. Инсталацията лесно се интегрира и при вече съществуващи обекти.

Акценти

• Голяма производителност от 100 t/h до 340 t/h
 

• Максимални възможности за персонализиране, съчетани с топ производителност и ефективност

• Проектиран за употреба по целия свят, с модули за смесителна кула, осигуряващи лесно транспортиране
 

• Здрава, изпитана технология

 

• Опции за добавки като багрилен пигмент, влакна и Ammann foam

• Може да се монтира и разширява с множество опции

 

• Проектиран за лесно интегриране на бъдещи компоненти и технологии

Спецификации

Капацитет

100 – 340 t/h

Размер на миксера

1.7 – 4.3 t

Силоз за горещи фракции

29 – 115 t

Силоз за готова продукция

Система на контрол

Система за рециклиране

30 – 300 t

AS1

RAC / RAH 50 / RAH 60

Видео

Полезни линкове

Брошура

Продуктова гама

2-стр. брошура

bottom of page